3 tips om conflicten op werk te voorkomen

conflicten op werk voorkomen

Conflicten binnen en tussen bedrijven zijn er altijd. Mensen werken veel samen en het is bijna vanzelfsprekend dat onderwerpen op een andere manier geïnterpreteerd worden. Dit kan zorgen voor een arbeidsconflict. Wanneer er een arbeidsconflict ontstaan zal er een arbeidsmediator Rotterdam moeten worden ingeschakeld. De Arbeidsmediator is onpartijdig en helpt met het bereiken van een gezonde situatie. Het is natuurlijk fijner om een arbeidsconflict te voorkomen. Vroeg signalen herkennen is belangrijk hierbij. Wanneer werknemers niet gemotiveerd zijn, vaker verzuimen, ruzies niet uitgepraat worden of er groepsvorming ontstaat, kun je denken aan een arbeidsconflict.

Op tijd ingrijpen

De eerder genoemde signalen zijn nog maar een paar voorbeelden. Het gaat vooral om het gevoel wat je krijgt. Wanneer je het gevoel hebt dat iets niet lekker loopt, is het belangrijk om daarnaar te handelen. Laat deze conflicten niet te lang sudderen, ga op je gevoel af en grijp in. Om te beginnen kun je voorstellen om in gesprek te gaan. Tijdens dit gesprek kun je achterhalen of er echt een arbeidsconflict gaande is tussen werknemers. Wanneer er inderdaad sprake is van een conflict, vraag je aan de werknemers of zij hulp nodig hebben of dat ze het conflict zelf kunnen oplossen. 

Communicatie

Zoals je vast wel vaker hebt gehoord, is goede communicatie key. Communicatie speelt altijd een centrale rol in het ontstaan en het oplossen van een arbeidsconflict. Op de juiste wijze communiceren kan veel arbeidsconflicten voorkomen. Bij het geven van feedback is het bijvoorbeeld belangrijk om er geen oordeel aan te koppelen. Daarnaast is luisteren, maar dan ook echt luisteren, heel essentieel om een conflict te voorkomen. Naast dat je als werkgever het conflict benoemd, is het van belang om ook goed te luisteren naar de verklaringen van werknemers. Zij kunnen de situatie heel anders zien. Wanneer je goed communiceert en goed luistert, zijn veel conflicten op de werkvloer te voorkomen.