Bedrijfsafval: alles wat je moet weten!

bedrijfsafval

Bedrijfsafval ontstaat binnen elk bedrijf, echter verschilt de hoeveelheid en afvalsoorten altijd. Het ene bedrijf vult dagelijks meerdere afvalcontainers, terwijl de ander weken doet met een rolcontainer. Als bedrijf krijgt je te maken met allerlei regels voor het inzamelen van bedrijfsafval. Wil je weten waar je als ondernemer op moet letten? Je leest hieronder alles wat je moet weten.

Wat is bedrijfsafval?

Al het afval dat binnen een bedrijf geproduceerd wordt valt onder de noemer bedrijfsafval. Dit afval bestaat uit meerdere afvalstromen, zoals: papier en karton, restafval, PMD, chemisch afval, bouwafval en meer. In Nederland wordt huishoudelijk afval door de gemeente opgehaald, dit is bij bedrijfsafval niet het geval. Nederlandse bedrijven zijn namelijk zelf verantwoordelijk voor de afvalinzameling binnen het bedrijf. Ook dient er een gecertificeerd afvalverwerkingsbedrijf ingeschakeld te worden voor het afvoeren van het afval. Huur bijvoorbeeld voor elke afvalstroom een afvalcontainer via MilieuServiceNederland.nl en je kunt beginnen met scheiden.

Bedrijfsafval scheiden: is het verplicht?

In Nederland geldt het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3) voor bedrijven. In dit plan is vastgesteld dat zoveel mogelijk materialen hergebruikt en gerecycled moeten worden. Bedrijven zijn dan ook verplicht om hun afval gescheiden aan te bieden. Door het bedrijfsafval bij de bron te scheiden draag je als bedrijf een steentje bij voor een circulaire economie. Dit is ook het doel van het eerder genoemde Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3).

Het verplicht scheiden van afval geldt alleen als dit mogelijk is. Is het niet mogelijk om een gescheiden inzameling te realiseren? Of produceer je alleen afvalstoffen die niet te recyclen zijn? Dan ben je als bedrijf niet verplicht om te scheiden. Als er gevaarlijk afval, dat schadelijk is voor mens, dier en milieu, geproduceerd wordt dan moet het altijd gescheiden aangeboden worden. Zorg daarom voor rolcontainers via MilieuServiceNederland.nl voor elke afvalstroom binnen je bedrijf.

Kostenbesparing door een goede afvalscheiding

Het scheiden van bedrijfsafval is niet alleen goed voor het milieu, maar levert vaak ook een flinke kostenbesparing met zich mee. Restafval is de duurste afvalsoort om af te voeren. Met een goede afvalscheiding voorkom je dat er onnodig veel afval bij het restafval belandt. Minder restafval betekent dan ook een financieel voordeel.