Conflict met de verzekeraar? Een verzekeringsadvocaat helpt!

verzekeringsadvocaat

Er zijn situaties die ten grondslag kunnen liggen aan een conflict met de verzekeringsmaatschappij. In dat geval wordt het door particulieren vaak als groot struikelblok gezien om bijvoorbeeld een onterechte beschuldiging van de verzekeringsmaatschappij aan te vechten. In dat geval helpt een verzekeringsadvocaat helpt je verder. Verzekeringsadvocaten hebben immers de benodigde kennis en ervaring op dit gebied om dit soort zaken voor je op te lossen.

In welke situaties een advocaat gespecialiseerd in verzekeringsrecht inschakelen?

Verzekeringsrecht is een veelomvattend rechtsgebied. Er zijn dan ook een grote diversiteit aan situaties waarvoor je als verzekerde een advocaat die gespecialiseerd is in verzekeringsrecht in kunt schakelen. Een van de veelvoorkomende situaties wordt “schending van meldingsplicht” genoemd. In dit soort situaties is de verzekeringsmaatschappij vaak van mening dat de verzekerde heeft nagelaten om alle relevante feiten of omstandigheden te vermelden. Het opzettelijk onjuist beantwoorden van vragen van de verzekeringsmaatschappij valt ook onder verzekeringsfraude. Een andere veel voorkomende situatie wordt “majoren” genoemd. In dat geval is de verzekeringsmaatschappij van mening dat er meer schade is geclaimd dan in werkelijkheid het geval is. Als er volgens de verzekeringsmaatschappij opzettelijk schade is aangericht om in aanmerking te komen voor een uitkering van de verzekering wordt er gesproken over ensceneren. Tot slot is het “fingeren” regelmatig onderwerp van discussie. In dat geval wordt er volgens de verzekeraar gedaan alsof er schade is geleden terwijl dit in werkelijkheid niet het geval is. Een advocaat gespecialiseerd in verzekeringsrecht weet precies hoe dit soort situaties aangepakt moeten worden.

Procedures in geval van conflicten met de verzekeringsmaatschappij

De procedures die moeten doorlopen worden in geval van conflicten met de verzekeringsmaatschappij komen in grote lijnen overeen. In eerste instantie zal de verzekeringsmaatschappij schriftelijk op de hoogte moeten worden gesteld dat je het niet eens bent met een eventuele beschuldiging. Deze “klacht” kun je zelf indienen maar je kunt hiervoor ook al gebruik maken van de diensten van een verzekeringsadvocaat. Als je na deze stap nog altijd in ongelijk wordt gesteld, kun je ervoor kiezen (als laatste redmiddel, vaak vormt “slechts” een misverstand de basis voor een conflict) om een gerechtelijke procedure te starten. Een verzekeringsadvocaat kan jouw belangen hierbij het beste behartigen en je vertegenwoordigen gedurende deze procedure.

Profiteer van de kennis en expertise

Het gebruik maken van de diensten van verzekeringsadvocaten scheelt je niet alleen veel tijd en moeite maar het belangrijkste voordeel is dat je een veel grotere kans hebt dat je dit “conflict” in jouw voordeel kunt beslissen. Een verzekeringsadvocaat weet immers precies hoe in dit soort situaties gehandeld moeten worden. Daarnaast is het goed om te realiseren dat je een schadeclaim kunt indienen en je recht hebt op een vergoeding van alle kosten als je door de rechter in gelijk wordt gesteld.