Droge blusleidingen kunnen levens reden bij brand in hogere kantoorgebouwen

Droge blusleidingen

Brandveiligheid staat bij veel mensen en ondernemingen zeer hoog op de agenda, omdat iedereen ten alle tijden de kans op een brand wil verkleinen. Of het nu op kantoor is of thuis, een brand is iets wat je je ergste vijand nog niet toewenst en een nachtmerrie voor ons allemaal. Gelukkig zijn er steeds meer maatregelen die getroffen kunnen worden op het gebied van de brandveiligheid die helpen het aantal branden in Nederland te verlagen en de gevolgen te beperken. Een van de belangrijkste onderdelen van de brandveiligheid, is de brandbestrijding bij beginnende vuurhaarden. Bij sommige gebouwen zijn er extra uitdagingen voor de brandweer die overwonnen moeten worden om het vuur succesvol te lijf te gaan.

Zo is het soms in kantoorpanden of flats lastig om veel water op hogere verdiepingen te krijgen via het bestaande waternetwerk. Vanwege deze reden wordt er vrijwel altijd gebruik gemaakt van droge blusleidingen die op elke verdieping worden geïnstalleerd en het voor de brandweer mogelijk maakt om onder hoge druk grote volumes met water naar boven te pompen.

De vereisten met betrekking tot de brandveiligheid verschillen per gebouw

Voor vrijwel elk hoog gebouw in Nederland zijn er vereisten met betrekking tot de brandveiligheid, waarvan het hebben van droge blusleidingen er een is. Er zijn verschillende bedrijven die helpen bij het adviseren en ook het installeren van deze blusleidingen. Zogeheten brandbeveiligingsbedrijven helpen mee met de installatie van de droge blusleidingen als onderdeel van het zo brandveilig mogelijk maken van het hele gebouw.

Tip: Controle en Onderhoud Droge blusleidingen – Royal Safety

Direct na de installatie wordt het systeem ook direct getest en wordt er onder druk water door de leidingen gepompt om ervoor te zorgen dat het systeem werkt zoals deze bedoeld is. Deze toets met water wordt vervolgens ook nog eens periodiek elke vijf jaar uitgevoerd als onderdeel van het servicecontract tussen de pandeigenaar of de VVE en het brandbeveiligingsbedrijf.

Houd de brandleidingen schoon door er lucht doorheen te persen

Naast de 5-jaarlijkse toets met water door de leidingen moeten droge blusleidingen net zoals andere blusapparatuur ook jaarlijks gekeurd worden. Een droge blusleiding wordt alleen bij brand gebruikt en het is dan ook niet ongebruikelijk dat een droge blusleiding van de bouw tot de sloop ongebruikt blijft. Toch is het cruciaal dat deze periodiek gecontroleerd wordt om ervoor te zorgen dat indien er gebruik van gemaakt wordt deze op hun best functioneert.

Leestip: droge blusleidingen voorschriften

Door de breedte van de leidingen is het mogelijk dat vuil zich verzamelt in de leidingen of dat zelfs vogels of muizen zich nesten in deze leidingen. Door jaarlijks de leidingen te controleren en met luchtdruk schoon te houden blijven de leidingen open en zullen ze goed werken indien er een beroep op gedaan dient te worden. Deze keuringen zijn wettelijk verplicht en worden in de meeste gevallen uitgevoerd door hetzelfde bedrijf als het bedrijf dat de leidingen geïnstalleerd heeft.