Gids voor Excel-functies

Gids voor Excel-functies

Inleiding: de basis van Excel-functies

Als u Microsoft Excel gebruikt, weet u dat het een uitstekend hulpmiddel is voor het analyseren van gegevens. Maar wat als u niet weet hoe u alle formules en functies binnen Excel moet gebruiken? Dit artikel introduceert enkele van de meest voorkomende functies die kunnen worden gebruikt om gegevens in Excel te analyseren.

Een functie is een reeks instructies die Excel vertellen hoe een berekening moet worden uitgevoerd of een waarde moet worden geretourneerd. Functies kunnen ook een of meer waarden als invoer aannemen en een resultaat opleveren, bijvoorbeeld “=SUM(A1:C5)”. Alle functies worden aangeduid met een gelijkteken (=) gevolgd door de functienaam tussen haakjes. Om een functie te gebruiken, typt u gewoon de functienaam in, inclusief de haakjes; voer vervolgens de vereiste invoer tussen haakjes in; druk ten slotte op enter.

Wat is een Excel-functie?

Functies vormen de ruggengraat van Excel. Ze stellen ons in staat om ons werk efficiënter, nauwkeuriger en begrijpelijker te maken.

Functies worden gemaakt met behulp van formules, die Excel vertellen welk type berekening moet worden uitgevoerd. Functies kunnen worden onderverdeeld in vijf hoofdtypen: tekstfuncties, wiskundige functies, logische functies, financiële functies en statistische functies.

Wanneer u een functie in een cel invoert, zal deze de functie uitvoeren op basis van de invoer die u eraan geeft.

De meest gebruikte functies in Excel

Formules: Formules voeren berekeningen uit, zoals het bepalen van de kosten van een bestelling of het aantal medewerkers dat nodig is om een bestelling uit te voeren. Formules kunnen ook worden gebruikt om totalen te berekenen en om geld te lenen of terug te betalen.

Functies: Functies bieden stuksgewijs lineaire, exponentiële, trigonometrische en andere niet-lineaire relaties tussen variabelen in Excel-formules.

Ingebouwde werkbladfuncties: Met de ingebouwde werkbladfuncties kunt u met tekst en getallen in Excel-bladen werken en bewerkingen uitvoeren op cellen en bereiken in die cellen. Deze omvatten SOM, GEMIDDELDE, MAX

Het verschil begrijpen tussen ingebouwde en door de gebruiker gedefinieerde functies in Exce

U gebruikt de door de gebruiker gedefinieerde functies om uw problemen op te lossen en u gebruikt de ingebouwde functies om problemen op te lossen die Excel mogelijk niet voor u kan doen.

Laten we een voorbeeld nemen van een door de gebruiker gedefinieerde functie genaamd ‘SumOfSquares’ die de som van kwadraten van x-waarden in een array berekent; dit wordt gedaan door de vierkantswortel van de som te nemen. Eerst zouden we enkele x-waarden invoegen in cellen A1 tot A10. Vervolgens zouden we een nieuw werkblad maken met cel A1 als SumOfSquares(A1:A10) en dit vervolgens invullen met =SQRT(sum(A1:A10)).

Al deze functies kunnen natuurlijk worden. Daarom kan een kortdurende excel training handig zijn om het beter te begrijpen. Klik hier!