RFID steeds vaker toegepast in bibliotheken: meningen zijn verdeeld

bibliotheken

RFID is de opvolger van de traditionele streepjescode. Dit is een chip die op producten kan worden geplaatst en van een afstand kan worden uitgelezen. RFID wordt voornamelijk in de bibliotheek gebruikt. Het is een slimme manier om via poortjes te ontdekken wie welke producten bij zich draagt en mee naar buiten neemt. Bovendien helpt het ook om sneller boeken uit te lenen. Mensen kunnen ze simpelweg op een plaat leggen en deze scant direct alle boeken. Hierdoor is stuk voor stuk scannen niet meer nodig.

Een rfid bibliotheek kan heel veel verschillende soorten gezichten hebben. Meestal wordt er niet zo snel voor speciale poortjes gekozen, maar inderdaad voor een plaat waarop mensen hun te lenen boeken kunnen leggen en vervolgens zelf in enkele stappen de boeken kunnen lenen. RFID wordt in steeds meer bibliotheken toegepast. Toch blijven de meningen over dit onderwerp verdeeld.

Extra beveiliging

De grootste leverancier van bibliotheekboeken in Nederland is sinds 2014 al bezig om alle boeken van een speciale RFID chip te voorzien. Inmiddels wordt dit bij de meeste bibliotheken dan ook geaccepteerd. Dit heeft er mede voor gezorgd dat de bibliotheken van nu er heel anders uitzien dan pakweg twintig jaar terug. Waar we toen nog vriendelijk werden geholpen bij een kassa (inclusief medewerker), zien we nu enkel nog zelfservice in de bibliotheek. Ook het aantal medewerkers aanwezig is veelal op enkele vingers te tellen.

Daarom is het ook fijn dat er extra beveiliging in de bibliotheek mogelijk is. Beveiliging in de vorm van een chip. Op die manier hoeven niet alle zelfbedieningsbalies steekproefsgewijs worden gecheckt, maar weet men zodra ze door de poortjes lopen direct of ze deze wel of niet op officiële wijze hebben geleend. De boeken sturen signalen door naar de poortjes en zo kunnen deze niet meer zomaar worden meegenomen. Dit systeem blijkt heel effectief te zijn. Want hoewel er sinds de komst van de chip wel wat vraagtekens bij de privacy worden gezet, zijn de meeste bibliotheken er nu al jarenlang erg tevreden over.

Meer bedrijven geïnteresseerd

Nu RFID al in heel veel bibliotheken wordt toegepast en dit erg succesvol is gebleken, zien ook steeds meer andere bedrijven mogelijkheden in het systeem. Zo zijn er verschillende supermarktketens die  gebruik willen maken van deze speciale chips. Ook om op die manier te voorkomen dat boodschappen zonder te betalen worden meegenomen. Bijvoorbeeld via het toenemende aantal zelfbedieningsbalie ’s.

Naar verwachting zal dit aantal alleen maar toenemen. Steeds meer bedrijven geven aan geïnteresseerd te zijn in RFID. Niet alleen voedselketens, maar ook logistieke dienstverleners en Europese winkelketens. Het ziet er echt naar uit dat RFID over enige tijd aan vrijwel alle producten wordt toegevoegd. De bedoeling is dat de chip gedeactiveerd wordt tijdens het scannen bij de kassa. Hierdoor zullen de poortjes geen verkeerde signalen meer ontvangen als jij deze met een product passeert. Ook zal het afrekenen dankzij de chip makkelijker gaan. De producten hoeven bijvoorbeeld niet meer per stuk gescand te worden, maar kunnen – net als bij de bibliotheek – eenvoudig op een plaat worden gelegd en deze worden vervolgens vanzelf uitgelezen.