Tips voor een arbeidscontract opstellen

Tips arbeidscontract opstellen

Een arbeidscontract opstellen is één van de eerste zaken die moet gebeuren wanneer je één of meerdere nieuwe werknemers hebt aangeworven. Wanneer het gaat om je eerste werknemers is dat natuurlijk best spannend. Voor het opstellen van een arbeidsovereenkomst kan je twee verschillende keuzes maken. In eerste instantie kan je ervoor kiezen om dit contract zelf op te stellen. Daarnaast is het echter ook een mogelijkheid om deze taak uit te besteden aan een gespecialiseerde jurist of advocaat. In dit laatste geval moet je hiervoor natuurlijk een aantal kosten betalen, maar dan ben je wel verzekerd van de best mogelijke inhoud van het contract. Hoe dan ook, zou jij graag meer te weten willen komen over het (laten) opstellen van een arbeidsovereenkomst? In dat geval nodigen we je graag uit om even de informatie verder op deze pagina uitgebreid door te nemen.

De basisgegevens in een arbeidscontract vermelden

In eerste instantie spreekt het voor zich dat je bij een arbeidscontract opstellen rekening dient te houden met de gegevens van de verschillende partijen. Voor wat de nieuwe werknemer betreft dient er dan ook (minstens) de volgende informatie in de overeenkomst te worden opgenomen:

  • Naam en voornaam en de woonplaats;
  • De hoofdplaats waar de arbeid zal worden verricht;
  • De datum van de indiensttreding;
  • De functie die wordt toegekend aan de persoon in kwestie;

Zoals je wellicht wel weet is het zo dat er recent enkele nieuwe voorwaarden zijn verbonden aan de manier waarop er wordt omgesprongen met persoonsgegevens. In het kader van de nieuwe privacywetgeving is het voor werkgevers dan ook altijd zeer belangrijk om de werknemer voldoende in te lichten over de manier waarop er wordt omgesprongen met diens persoonlijke gegevens. Ook hier zal je bij de opstelling van een arbeidscontract zeker altijd rekening mee willen houden.

Hou rekening met het type arbeidscontract

Bij een arbeidscontract opstellen moet er uiteraard ook stil worden gestaan bij het soort contract waarvan sprake is. Afhankelijk van het soort arbeidsovereenkomst is het namelijk zo dat er andere regels van toepassing kunnen zijn. Er wordt op dit vlak dan ook in de praktijk een onderscheid gemaakt tussen:

  • Het soort werk dat moet worden uitgevoerd;
  • De looptijd waar de overeenkomst over beschikt;
  • De omvang van de prestaties die worden geleverd;

Hou er bovendien uiteraard ook altijd rekening mee dat zaken zoals het loon en de mogelijke extra voordelen eveneens verwerkt dienen te worden in de overeenkomst. Besteed dus niet alleen aandacht aan het vermelden van het brutoloon, maar ook aan de bijkomende vergoedingen en aan de extralegale voordelen waarvan sprake is.

Wat met het beëindigen van het arbeidscontract?

Last but not least dient er ook nog aandacht te worden besteed aan de geldende bepalingen met betrekking tot het beëindigen van het arbeidscontract. Bij een arbeidscontract opstellen is dit iets waar vaak erg snel overheen wordt gegaan terwijl dit toch een zeer belangrijk onderdeel van de overeenkomst vormt. Zorg ervoor dat er in de arbeidsovereenkomst altijd duidelijk wordt aangegeven hoe de opzeg van de job moet zijn geregeld, van welke opzegtermijn er precies sprake is, etc. Enkel en alleen op deze manier is het mogelijk om vervelende verrassingen in de praktijk te kunnen voorkomen.

Heb je er ook aan gedacht om de algemene voorwaarden voor je nieuwe bedrijf op te stellen?