Training Lokale Anesthesie volgen in Amersfoort

mondzorg

Tandartspraktijken worden geleid door de aanwezige tandarts(en), echter door de toenemende groei van het klantenbestand groeit menig tandartsenpraktijk tot het maximale aan te nemen patiënten. Wanneer een tandartspraktijk een dermate groot klantenbestand kent speelt de tandartsassistent steeds vaker een belangrijke ondersteunende rol voor de betreffende tandarts en neemt steeds meer handelingen over. Dit geldt ook op het gebied van het toedienen van een anesthesie bij de patiënt, indien er een behandeling plaatsvindt die hierom vraagt.

Mondprofessionals als tandartsassistenten dienen hiervoor allereerst een training te volgen, de erkende lokale anesthesie training. De uitbreiding van zorgtaken uitgevoerd door de tandartsassistent is een interessante overweging voor tandartsen, op deze wijze kan de tandarts immers zijn/haar tijd zo efficiënt mogelijk indelen.

Trainingen binnen de mondzorg

Onder de wet BIG mag een zorgprofessional voorbehouden handelingen uitvoeren indien de zorgprofessional bekwaam hiertoe is en onder leiding handelt van een professional die bevoegd is. De training lokale anesthesie wordt door het instituut DentCoach georganiseerd; aanbieder van een breed scala aan mondzorg trainingen. De cursussen en trainingen worden niet alleen in de praktijk gehouden, maar een selectief aanbod kan ook online worden gevolgd. Dit laatste geldt overigens niet voor de cursus lokale anesthesie, aangezien deze ook een praktijkgedeelte kent.

De cursus lokale anesthesie kan groepsgewijs gevolgd worden, wat het interessant maakt voor de gehele tandartspraktijk. Zo kan voor het hele team de cursus geboekt worden (hetzij dat het team wordt opgesplitst, aangezien er ook medewerkers nodig zijn in de tandartspraktijk), inclusief korting per persoon. De cursus is verdeeld over 2 dagen en vindt overdag plaats in Amersfoort. Na afronding van dag 2 vindt er een theorie en praktijkexamen plaats.

In totaal neemt de cursus 25 studie uren in beslag.

Voor wie?

De cursus lokale anesthesie is zowel voor preventieassistenten bedoeld als voor tandartsassistenten en mondhygiënisten. Meer weten? Bezoek hiervoor de website van DentCoach.nl en schrijf je team in.