Voedselveiligheid bij bedrijven

voedselveiligheid bij bedrijven

Voedsel en veiligheid. Twee termen die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Voedselveiligheid is belangrijker dan ooit geworden, met de komst van COVD-19. Hier in Nederland kennen we daarom ook strenge wetten en regels rondom voedselveiligheid voor bedrijven. Deze wetten moeten ervoor zorgen dat er geen onveilig voedsel op de markt kan komen. Met onveilig bedoelen we dat het eten besmet is met ziektemakers en/of schadelijke stoffen.

Wetten en controle op naleving door NVWA

Om de voedselveiligheid bij bedrijven te waarborgen, volgen we hier in Nederland de Europese wetgeving. Deze wetgeving staat beschreven in de Warenwet of een specifieke Warenwetbesluit. De Warenwet stelt dat eten of andere producten de gezondheid en veiligheid van consumenten niet in gevaar mag brengen.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, oftewel de NVWA, controleert of deze regels ook goed worden nageleefd. En die controle is streng. Dat moet ook wel. Want het gebeurt nog steeds dat er af en toe gefraudeerd wordt. Zo is paardenvlees ooit eens onder de naam rundvlees verkocht. De veiligheid van ons voedsel staat in ons Nederland heel erg hoog in het vaandel.

Welke vormen van voedselveiligheid zijn er?

Er zijn vier verschillende vormen te onderkennen:

 • (Micro-)biologische
 • Chemische
 • Fysische
 • Biotechnologische

Als eerste zijn er schimmels en bacteriën. Dat klinkt al niet veilig, maar de meeste van deze schimmels en bacteriën zijn juist nodig voor het in stand houden van de leefomgeving. Maar er bestaan ook verkeerde versies. Een voorbeeld daarvan is zoönoses. Tijdens productie, de het bewaren, de verwerking, de verkoop en het bereiden van het voedsel kan besmetting plaatsvinden.

Dan is er de chemische voedselveiligheid. Hieronder verstaan we onder meer de additieven zoals de welbekende E-nummers. Dit zijn door Europa goedgekeurde kleurstoffen, voedingszuren en enzymen. Ook contaminanten valt onder de chemische voedselveiligheid. Dit zijn daarentegen stoffen die niet opzettelijk aan het eten is toegevoegd, maar komen vanuit de omgeving op het voedsel terecht. Te denken valt aan gewasbeschermingsmiddelen of diergeneesmiddelen.

Dan is er de fysische voedselveiligheid. Hiermee bedoelen we de vervuiling die kan optreden tijdens de oogst of tijdens het productieproces. Dat kan zelfs gaan om stukjes glas of metaal. Iets wat niemand in zijn of haar eten wil tegenkomen. Ook iets waar je als bedrijf niet voor in het nieuws wilt komen. Maar gelukkig beschikt de voedingsindustrie meestal over zeer geavanceerde detectie apparatuur om vreemde voorwerpen op te sporen en te verwijderen

Tot slot de biotechnologische voedselveiligheid. Dit is het toevoegen van genetisch gemodificeerde organismen in voeding. Daarvoor moet eerst de EAV toestemming geven. Zij bepalen of het genetische gemodificeerd voedsel veilig is.

Regels en wetgeving

De regels die zijn opgesteld voor voedselveiligheid voor bedrijven, zijn onder andere terug te lezen in de Algemene Levensmiddelen Verordening (ALV) of General Food Law. Die regels hebben in onder andere betrekking op het volgende:

 • De productie van levensmiddelen
 • Het hanteren of bewerken van levensmiddelen
 • Het verpakken van levensmiddelen
 • De opslag van levensmiddelen
 • Het vervoer of transport van levensmiddelen
 • De handel in levensmiddelen
 • Controle op regelgeving

Voedselveiligheid bedrijven regelen met databank

Natuurlijk heeft ook u de voedselveiligheid in uw bedrijf hoog in het vaandel staan. Zelfs als u niet werkzaam bent in de voedselindustrie. Maar bent u dat wel? Dan is het erg belangrijk om op de hoogte te zijn en te blijven van alle voor u geldende regels. We begrijpen dat u op een gegeven moment door de bomen het bos niet meer kan zien. Helemaal als regels ook nog wel eens willen veranderen. Het is dus menselijk niet mogelijk om altijd continu op de hoogte te zijn van de wetten en regels. Hoe graag u dat ook wilt.

Daarom zijn er diverse online tools aanwezig die u hierin helpen en ondersteunen. De tools zijn voorzien van een databank met daarin alle voor u geldende regels voor voedselveiligheid. En met een zoekfunctie heeft u snel de betreffende regelgeving voor handen. U kunt meteen kijken en bewijzen aandragen dat u aan deze regels voldoet. Maar ook op andere vlakken, zoals arbo, kunt u deze tools gebruiken om aantoonbaar compliant te zijn.