Waarom schakel je een mediabedrijf in

Waarom schakel je een mediabedrijf in

Heel lang geleden, toen slechts een kleine machtige groep het voor het zeggen had, werd informatie door een special afgevaardigde person van die machtige groep gebracht. Zo had de koning bijvoorbeeld zijn raadslieden waar die naar luisterde en was er speciaal iemand die als medium diende aangewezen. Die persoon had als taak het nieuws naar de gemeenschappen toe te brengen. Het doel was er immers, op gericht om slechts te informeren, bewustwording te brengen of gedragsverandering teweeg te brengen. Uiteraard zijn het niet voornoemde begrippen die er werden gebruikt. Het was communicatie in opdracht van de machthebbers die die mensen geboden of verbod ergens toe oplegde.

Aspecten van mediabedrijven

Heden ten dage is het communiceren via een medium nog gebruik. Immers, je komt hier niet onderuit. Het zij persoonlijke communicatie, massacommunicatie en zelf tegenwoordig de online communicatie. Je hebt er een zender en de ontvanger nodig maar uiteraard vaak een medium om de informatie aan de andere zijde te doen geraken.

Voor de komst van de dynamische internet (we hebben het dan over web 2.0 en 3.0) was de media volledig gericht op de krant, radio en televisie. Tegenwoordig breidt de media zich online uit en coöpereert daarbij het voornoemde. Dit zorgt ervoor dat er zelfs door experts gespeculeerd wordt dat binnen afzienbare periode de krant zal ophouden te bestaan. Men zal ertoe over stappen om volledig online informatie aan de man te brengen. Het bewijs ligt er in de vele fysieke kranten die ertoe over zijn gegaan om online kranten uit te brengen, de zogenaamde online versies. Ook de live optie van de sociale media maakt het mogelijk dat de samenleving “in real time” het nieuws kan volgen.

Ontwikkelingen op gebied van communicatie

Mediabedrijven gaan veel verder. Al gauw konden houders van mediabedrijven er niet omheen dan mee te gaan met de nieuwe ontwikkelingen op het communicatie gebied. In het verlengde hiervan is het correct om aan te geven dat media deel van het vak communicatie uitmaakt. Mediabazen zagen de noodzaak en behoefte van overheden en ook commerciële bedrijven, voor communicatie expert die in staat zijn om communicatiediensten op maat aan te leveren. We denken daarbij aan interne en externe communicatieplanning maar ook alles rond de uitvoering dat daarmee gepaard gaat; de productie en design te noemen. Met het contracteren van een mediaorganisatie worden voor het bedrijf alle andere sores van een werkgever- arbeider relatie ontnomen. Indien niet tevreden is dit ook gemakkelijk te verwijzen naar het contract en opzoek te gaan naar een andere contractor. Een ander voordeel is dat of consultants het onderste voor het bedrijf uit de kan zullen halen. Immers, is dit hun visitekaart.

Diepzeekonijn