Wat is compliance management?

compliance management

Elke organisatie heeft te maken met bepaalde wet- en regelgeving op het gebied van arbo, milieu en voeding. Met compliance management zorgt u ervoor dat u met uw activiteiten voldoet aan al de regels en wetten die voor u van toepassing zijn. Dat klinkt gemakkelijker dan dat het mogelijk is. Het vergt namelijk de nodige kennis en inzicht om alles te overzien. En om verplichtingen actueel te houden. Gelukkig zijn er tools die u daarin helpen.

Naleving van wet- en regelgeving

Maar eigenlijk gaat compliance management nog veel verder dan alleen het voldoen aan de wet- en regelgeving. Als organisatie heeft u te maken met allerlei eisen van stakeholders / klanten en bedrijfsorganisaties. Maar ook eigen bedrijfsregels, gedragscodes in het kader van MVO en corporate governance. Het is dus van belang om de goede keuzes te maken en het stellen van de juiste prioriteiten. En wel om de volgende redenen:

  • De overheid controleert of u de wetten en regels naleeft. Kortom: of u compliant bent.
  • Uw management en uw personeel willen natuurlijk geen risico’s lopen.
  • U wilt hoogstwaarschijnlijk duurzaam en maatschappelijk ondernemen. Dat houdt in dat u de wet- en regelgeving goed wilt naleven
  • Het is tevens een basiseis om te voldoen aan zowel de ISO 14001, OHSAS 18001- als de PAS 55-1-2008 norm (nu ISO 55001).

Compliance management tools

Zoals eerder aangegeven: het ontbreekt bij veel organisaties aan de nodige kennis en inzicht om op de juiste manier aan de wetten en regels te voldoen. En om op de hoogte te blijven van de actuele wijzigingen. Gelukkig zijn er online compliance management tools (software) die u handvatten biedt over die wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu. Het biedt u inzicht in welke regels voor uw organisatie gelden en kunt u er meteen mee aantonen compliant te zijn.

Inzichtelijk online databank

Met een dergelijke compliance software kunt u een register opstellen (of op laten stellen) met de wetten en regels die relevant zijn voor uw organisatie. Deze verplichtingen in uw register zijn altijd actueel dankzij een betrouwbaar online databank. Hierin staan alle wetten en regels op het gebied van arbo en veiligheid, milieu en voedselveiligheid in opgesteld. In één overzicht weet u wat uw huidige compliance status is en waar nog aan gewerkt moet worden. Waar de prioriteiten liggen. U kunt daarmee ook taken uitzetten. Zo kunt u 24/7 aantonen dat u in compliance bent op het gebied van relevante regelgeving en/of wetgeving.

De functies van compliance software

  • 24/7 overzicht en inzicht in voor uw organisatie relevante wet- en regelgeving met een register.
  • Altijd op de hoogte van relevante wijzigingen
  • Eenvoudig (periodieke) taken uitzetten voor u en uw collega’s, om te zorgen dat u aantoonbaar compliant ben en blijf.
  • Eenvoudig aantoonbaar maken dat u voldoet aan relevante wet- en regelgeving
  • Bedrijfsspecifieke documenten, zoals vergunningen, kunt u toevoegen aan uw register.

Compliance management tool gratis proberen

U kunt een compliance management tool geheel kosteloos zelf proberen, gedurende één maand. Zo kunt u kennismaken met het programma en of het u aanspreekt of niet.