Wat is de rol van de werkgever bij de verstrekking van een transitievergoeding?

transitievergoeding

In Nederland hebben werknemers een goed sociaal vangnet als zij worden ontslagen. Door de verplichte transitievergoeding zal iemand die ontslagen wordt in ieder geval voor een tijdje nog geld hebben om te leven. Die tijd kan hij gebruiken om nieuw werk te zoeken en eventueel zijn uitgaven zo aan te passen dat deze passen bij zijn nieuwe inkomen passen. Meestal moet je bij ontslag een beeïndigingsovereenkomst ondertekenen. Hierin staat de overeenkomst die werkgever en werknemer hebben gevormd over het beëindigen van de dienst. Hierin kan dus ook worden opgenomen op wat voor bedrag de werknemer recht heeft.

Wanneer ontvangt een werknemer een transitievergoeding?

Iedereen die ouder is dan 18 jaar en meer werkt dan 12 uur per week heeft recht op een dergelijke vergoeding. Op die leeftijd wordt er namelijk van mensen verwacht dat ze meestal voor zichzelf moeten zorgen en als je dan ineens zonder inkomen komt te zitten dan kan dat erg vervelend zijn. Omdat mensen die jonger zijn dan 18 vaak nog bij hun ouders wonen, welke ook nog verantwoordelijk voor ze zijn, krijgen deze geen transitievergoeding. Ook mensen die zelf ontslag nemen kunnen geen vergoeding krijgen. Dit omdat een werkgever zelf in de hand moet hebben of hij ineens een grote som geld moet geven aan een werknemer. Als het niet goed gaat met een bedrijf zou een werknemer misschien geneigd zijn om ontslag te nemen als hij alsnog zijn vergoeding zou krijgen, terwijl juist dan een werkgever dat absoluut niet kan hebben.

Hoe hoog is de transitievergoeding?

De hoogte van de vergoeding hangt af van een aantal zaken. Ten eerste is het van belang hoe lang iemand al in dienst is. Iemand die 30 jaar in dienst is geweest krijgt een veel grotere vergoeding dan iemand die pas een paar maanden ergens werkt. Verder is de hoogte van je salaris een bepalende factor voor de hoeveelheid vergoeding.