Wat is groepsdynamica?

groepsdynamica

Wil je weten wat groepsdynamica is? Het sociale proces waardoor mensen met elkaar omgaan en zich gedragen in een groep wordt groepsdynamica genoemd. Dat een team meer kan bereiken dan een individu, is niets nieuws. Samenwerking biedt veel voordelen. Maar succesvol samenwerken gaat niet vanzelf. Toch hoeven de obstakels geen belemmering te vormen voor het team als er adequaat op wordt gereageerd.

Het groepsdynamica model

Het groepsdynamica-model van Tuckman is ontwikkeld door Chuck Kormanski en Andrew Mozenter. Zij ontdekten dat het proces van teamvorming 5 verschillende fasen heeft.
Groepsdynamiek is een terugkerend proces omdat teamsamenstellingen kunnen veranderen. Door de dynamiek tussen teamleden te herkennen en in kaart te brengen ontstaat er acceptatie en verbondenheid in een team wat de kans op positieve resultaten vergroot.

Groepsdynamica fasen

  • 1. Bewustwording. In deze fase leren de teamleden elkaar kennen en stellen ze de doelen voor het team.
  • 2. Conflict. In de tweede fase gaat het team met elkaar aan de slag en ontstaan er discussies en conflicten.
  • 3. Samenwerking. In de derde fase vindt een efficiënte en effectieve samenwerking plaats omdat ruzies tussen teamleden nu zijn opgelost en teamleden weten dat ze op elkaar kunnen vertrouwen.
  • 4. Productiviteit. De tijd en moeite die teamleden steken in hun gezamenlijke doel, is in deze fase zichtbaar in de behaalde resultaten waardoor er een gevoel van trots ontstaat in het team.
  • 5. Sluiting. Het gevoel van trots dat ontstaat in de vierde fase van het proces wordt nu naar elkaar toe uitgesproken. Teamleden erkennen dat de resultaten alleen mogelijk zijn gemaakt door het team als geheel.