Wat u moet weten over ten onrechte ingehouden vakantiegeld

Wat u moet weten over ten onrechte ingehouden vakantiegeld

Is u ooit vakantiegeld geweigerd? Zo ja, dan bent u niet de enige. Elk jaar wordt duizenden werknemers ten onrechte geen vakantiegeld uitbetaald omdat hun werkgevers zich niet houden aan de staats- en federale wetten die de betaling van lonen en uitkeringen regelen. In deze blogpost bespreken we waarom vakantiegeld belangrijk is, waarom het vaak ten onrechte wordt ingehouden en welke stappen u kunt ondernemen als uw werkgever u uw vakantiedagen niet heeft uitbetaald.

Waarom vakantiegeld belangrijk is

Vakantiedagen zijn een belangrijk voordeel voor alle werknemers. Vakantie geeft ons de kans om uit te rusten en nieuwe energie op te doen, zodat we gemotiveerd, productief en energiek naar ons werk kunnen terugkeren. Helaas houden veel werkgevers ten onrechte vakantiegeld in van hun werknemers, in strijd met de nationale en federale loonwetten.

Veel voorkomende redenen voor onterecht ingehouden vakantiegeld

Er zijn verschillende redenen waarom een werkgever een werknemer zijn recht op vakantiegeld zou kunnen ontzeggen. Een van de meest voorkomende scenario’s is wanneer een bedrijf zich niet houdt aan de regels in het personeelshandboek of de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) over de uitbetaling van vakantietijd. Sommige bedrijven eisen bijvoorbeeld dat werknemers een schriftelijke kennisgeving indienen voordat zij een bepaalde hoeveelheid onbetaald verlof opnemen of staan alleen onder bepaalde voorwaarden toe dat werknemers ongebruikte dagen overdragen naar het volgende jaar. Wanneer deze richtlijnen niet worden gevolgd door zowel werkgevers als werknemers, kan dit leiden tot geschillen over betaling of verbeurdverklaring van betaalde vakantiedagen.  Een andere reden voor ingehouden vakantiegeld is wanneer een werkgever de uitbetaling van overuren probeert te vermijden door een werknemer te weigeren vrijaf te nemen, ook al heeft hij daarvoor volgens zijn contract of cao voldoende uren opgebouwd.

Ten slotte zijn er gevallen waarin een werkgever eenvoudigweg nalaat of weigert zich te houden aan staats- of federale regelgeving die voorschrijft dat bepaalde soorten voordelen moeten worden verstrekt – zoals ziekteverlof – die de werknemer anders recht zouden geven op bepaalde soorten aanvullende compensatie als hij vrij neemt.   In elk geval van onrechtmatige inhouding van vakantiegeld is het belangrijk dat de betrokken werknemer(s) de toepasselijke wetgeving kennen en weten hoe ze die kunnen toepassen om terug te krijgen wat hun werkgever hun schuldig is.

Wanneer uw werkgever onterecht vakantiegeld heeft ingehouden

Als uw werkgever onterecht vakantiegeld heeft ingehouden (of andere vormen van compensatie) heeft ingehouden, kunt u stappen ondernemen om terug te krijgen wat u toekomt. Afhankelijk van uw situatie en de plaatselijke wetgeving inzake loongeschillen, kunt u mogelijk een vordering indienen bij de arbeidsraad van uw staat (of een andere toepasselijke instantie) om schadevergoeding te eisen van uw werkgever voor het niet naleven van de toepasselijke voorschriften of contractuele verplichtingen inzake de betaling van loon/uitkeringen die verschuldigd zijn bij beëindiging/scheiding van het dienstverband. Daarnaast zijn er in veel staten wetten die werknemers in staat stellen civiele rechtsmiddelen aan te wenden, zoals het aanspannen van een rechtszaak tegen werkgevers die het minimumloon niet naleven of niet de wettelijk verplichte onbetaalde vakantiedagen aanbieden.   Maar uiteindelijk moet men, ongeacht welke weg men bewandelt, altijd onthouden dat zijn rechten als werknemer respect verdienen, en niemand mag ooit het gevoel hebben dat er van hem wordt geprofiteerd, alleen omdat hij niet alle feiten over het arbeidsrecht kent!

Conclusie:  Vakantie is een belangrijk onderdeel van elke baan en de juiste soort pauze kan het verschil maken als het gaat om gemotiveerd te blijven gedurende een lange werkweek! Helaas kunnen werkgevers soms ten onrechte een deel (of alle) van hun vakantierechten inhouden om verschillende redenen, variërend van een misverstand over de voorwaarden van een contract of cao tot het simpelweg niet naleven van de relevante wettelijke voorschriften inzake de betaling van lonen en uitkeringen bij beëindiging of beëindiging van het dienstverband … maar gelukkig kunnen getroffen werknemers, ongeacht de precieze details van de situatie, nog steeds rechtsmiddelen aanwenden om het geld waar ze recht op hebben terug te krijgen! Dus als u ooit geconfronteerd wordt met een probleem als dit, dan is het beste advies om precies te onderzoeken welke rechten beschikbaar zijn en vervolgens de beste actie te ondernemen – want iedereen verdient een eerlijke behandeling als het gaat om het verdienen van zuurverdiende loon!

Bron: www.walkerwittenslegeradvocaten.nl